ତୁମେ ଟିକେ ଆସନ୍ତନି
ତୁମେ ଟିକେ ଆସନ୍ତନି

ତୁମେ ଟିକେ ଆସନ୍ତନି

ତୁମ ସ‌ହ ମିଶିବାକୁ ବ‌ହୁତ ଇଚ୍ଛା
ତୁମେ ଟିକେ ଆସନ୍ତନି
ଭସା ବାଦଲରେ, ମୃଦୁ ମଳୟରେ
ନ‌ଦୀର ସ୍ରୋତରେ, ପୁଷ୍ପର ସୁରଭିରେ
କୋଇଲିର କୁହୁତାନେ ଅବା
ଜ‌ହ୍ନର ଜୋଛନାରେ
ତୁମେ ଟିକେ ଆସନ୍ତନି ।

କରନ୍ତ କେତେ ମାନ ଅଭିମାନ
ତୁମର ନୀରବ ଚୋରାଚୋରା ଚାହାଣୀରେ
ସବୁମାନ ଅଭିମାନ କୁଆଡ଼େ ନିମିଷକେ
ମିଳାଇ ଯାଆନ୍ତା, ହଠାତ୍ ଆସନ୍ତା
ଫଗୁଣର ସୁନାମି
ହଜିବାକୁ
ହଜାଇବାକୁ
ଭିଜିବାକୁ
ଭିଜାଇବାକୁ
ପ୍ରୀତି ଉପବନେ
ହେଉପଛେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ
ତମେ ଟିକେ ଆସନ୍ତନି ।

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu