ପ୍ରଭୁ
ପ୍ରଭୁ

ପ୍ରଭୁ

ସୟନେ ସପନରେ ଜାଗରଣେ ପ୍ରଭୁ
ଭଜି ତୁମ ନାଁ କାଳିଆ
ସୁଖର ଦୁଃଖରେ ଅବାଟରେ ଗଲେ
ହାତ ଧରିଥିବୁ ବନମାଳିଆ
ସୁବାଟରେ ମତେ ଯିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ
ଦିଅ ମତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି
ତୁମ ଆଶିଷରେ ମୋ ଜୀବନରେ
ମୁଁ ପର୍ବତ ପାରିବି ଲଙ୍ଘି
ପିତାମାତା ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ
ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ଶକ୍ତି
ତୁମ ପାଦେ ଆମ ଧ୍ୟାନ ରହିଥିବ
ଥିଲେ ଆମ ମନେ ଭକ୍ତି
ଏତିକି ମିନତୀ ତୁମକୁ କାଳିଆ
ଦିଅ ମତେ ବିଦ୍ୟା ବଳ
ସେଇ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ଚିହ୍ନି ମୁଁ ପାରେ
କିଏ ବିଦ୍ୱାନ କିଏ ଖଳ ॥

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu