୮ମ ସଂସ୍କରଣ

Download Shubhapallaba 8th Edition Download Now ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ତଥା ରସଗୋଲା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ ଆମର ଶୁଭପଲ୍ଲବର ୭ମ ସଂସ୍କରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗପ, କବିତା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି । Download 1st Edition Download 2nd…

Continue Reading
୪ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ
Shubhapallaba 4th Edition

୪ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ

Download Shubhapallaba 4th Edition Download Now ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ତଥା ରସଗୋଲା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ ଆମର ଶୁଭପଲ୍ଲବର ୭ମ ସଂସ୍କରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗପ, କବିତା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି । Download 1st Edition Download 2nd…

Continue Reading
୩ୟ ସଂସ୍କରଣ
Shubhapallaba 3rd edition

୩ୟ ସଂସ୍କରଣ

Download Shubhapallaba 3rd Edition Download Now ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ତଥା ରସଗୋଲା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ ଆମର ଶୁଭପଲ୍ଲବର ୭ମ ସଂସ୍କରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗପ, କବିତା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି । Download 1st Edition Download 2nd…

Continue Reading

୨ୟ ସଂସ୍କରଣ

Download Shubhapallaba 2nd Edition Download Now ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ତଥା ରସଗୋଲା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ ଆମର ଶୁଭପଲ୍ଲବର ୭ମ ସଂସ୍କରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗପ, କବିତା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି । Download 1st Edition Download 3rd…

Continue Reading
୧ମ ସଂସ୍କରଣ
Shubhapallaba 1st Edition

୧ମ ସଂସ୍କରଣ

Download Shubhapallaba 1st Edition Download Now ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ତଥା ରସଗୋଲା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ ଆମର ଶୁଭପଲ୍ଲବର ୭ମ ସଂସ୍କରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗପ, କବିତା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି । Download 2nd Edition Download 3rd…

Continue Reading
୫ମ ସଂସ୍କରଣ
Shubhapallaba 5th Edition

୫ମ ସଂସ୍କରଣ

Download Shubhapallaba 5th Edition Download Now ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ତଥା ରସଗୋଲା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ ଆମର ଶୁଭପଲ୍ଲବର ୭ମ ସଂସ୍କରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗପ, କବିତା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି । Download 1st Edition Download 2nd…

Continue Reading
୭ମ ସଂସ୍କରଣ
Free Online Odia Magazine Shubhapallaaba

୭ମ ସଂସ୍କରଣ

Download Shubhapallaba 7th Edition Download Now ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ତଥା ରସଗୋଲା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ ଆମର ଶୁଭପଲ୍ଲବର ୭ମ ସଂସ୍କରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗପ, କବିତା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି । Download 1st Edition Download 2nd…

Continue Reading
ପ୍ରଭୁ
ପ୍ରଭୁ

ପ୍ରଭୁ

ସୟନେ ସପନରେ ଜାଗରଣେ ପ୍ରଭୁ ଭଜି ତୁମ ନାଁ କାଳିଆ ସୁଖର ଦୁଃଖରେ ଅବାଟରେ ଗଲେ ହାତ ଧରିଥିବୁ ବନମାଳିଆ ସୁବାଟରେ ମତେ ଯିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦିଅ ମତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ଆଶିଷରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପର୍ବତ…

Continue Reading
ଦାନବ
ଦାନବ

ଦାନବ

ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରାତି । ଜହ୍ନ ଓ ମେଘର ଲୁଚକାଳିରେ ପୃଥିବୀର ଛାତିରେ କେବେ ଆଲୁଅ କେବେ ଛାଇର ପଟ୍ଟାପଟ୍ଟା ଚିହ୍ନ । ପୁରା, ଫିଲ୍ମହଲ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେମିତି କଳା-ଧଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ମନସ୍ଵିନୀ ଚାହିଁଛି ଝରକା ସେପାଖର ପୃଥିବୀକୁ ।…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu