ପ୍ରିୟା ମୋର ଭାରି ଅଭିମାନୀ
ପ୍ରିୟା ମୋର ଭାରି ଅଭିମାନୀ

ପ୍ରିୟା ମୋର ଭାରି ଅଭିମାନୀ

ତୁମ ଛବି ଦେଖି ଆଜି ମୁ ଜୀଉଁଛି
ଏଇ ସପ୍ନଭରା ନିଶାରାତି
ମନକଥା ମୋର ପାରୁନି ମୁଁ କହି
ତୁମକୁ କରୁଛି ବୋଲି ଗୋ ପ୍ରିତୀ
ତୁମେ ତ ମୋର ଆଭିମାନିନୀ
କିଆଁ ଲାଜୁଛ ଗୋ ଏତେ
ତୁମେ ତ ମୋର ଅଭୁଲା ରାତୀ
ଭୁଲି ପାରୁନି ମୁଁ ସତେ ॥

ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ଘରଟେ କରିବି
ରଖିବି ସଜେଇ ରାଣୀ
ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ସତେ
ହୀରା, ନୀଲା, ମୋତି ମାଣୀ ॥

ତମକୁ ସତେ ପାରୁନି ଗୋ ଭୁଲି
ମୁଁ ଯେ ତମର ପ୍ରେମି ପାଗଳ
ତୁମ ବିନା ପ୍ରିୟା ରହିପାରୁନି ଗୋ
ଲାଗୁଛି ଭାରି ପୋଡ଼ାଜଳା ॥

କହିଦିଅ ମତେ ଥରୁଟିଏ ସତେ
ପାଉଛି ବୋଲି ଗୋ ଭଲ
ବିଛେଇ ଦେବି ସତେ ତମ ପାଦତଳେ
ସରଗ ରାଇଜର ଫୁଲ ॥

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu