ନୀରବତା ମୋ ନାୟିକା
ନୀରବତା ମୋ ନାୟିକା

ନୀରବତା ମୋ ନାୟିକା

ନୀରବତାକୁ ମୁଁ ବେଶି ଭଲପାଏ
ନୀରବତା ମୋର ପ୍ରେମିକା
ନୀରବତା ମୋ ନାୟିକା
ଯିଏ ମୋ ଆଖିର ସୁନେଲୀ ସପନ
ଜୀବନ ଗପର ନାୟିକା ॥

ଯଦି ବି ଏଠି ରାତିଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ‌ହୀନ
ନିଦମାନେ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସଖୀ
ଅଜବ ଜୀବନ ରାସ୍ତା
ତଥାପି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରିନି
ନିଦ ନ ଆସିଲେ
ଚାଲିଆସେ ଛାତ ଉପରକୁ
କେବଳ ଦିଶେ ଜହ୍ନର ଚିତ୍ର
ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଚାହିଁଦେଲେ
କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଏ ଏକାପଣ ॥

ନୀରବତାରେ ଯଦି ବି
ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର
ମନ ଯଦି ମାୟାର ଚିତ୍ର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳେନା
ପ୍ରଶ୍ନ‌ଗୁଡ଼ିକ ଅସଜଡ଼ା ଅସଜଡ଼ା
ଉତ୍ତର ବି ସ‌ହଜ ହୁଏନା ॥

ଯଦି ବି ନୀରବତାରେ ମଜ୍ଜିଯାଇ
ଜ‌ହ୍ନକୁ ଦେଖିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ
ଜହ୍ନ ତ ରାଗିଯାଏ ମୋ ଉପରେ
ଅଭିମାନ କରି କଳାବାଦଲ ତଳେ ଲୁଚିଯାଏ
ପୁଣି ଅଭିମାନ‌କୁ ଧିର କରି
ଶୀତଳ କିରଣ ଢାଳିଦିଏ ମୋ ମନରେ
କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତାକୁ
ଜହ୍ନ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରେ ॥

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu