ପାଲଟା ପବନ
ପାଲଟା ପବନ

ପାଲଟା ପବନ

ବହିଗଲେ ଥରେ କମ୍ପିଯାଏ ଦେହ ସମୟରେ ଜାଳିଦିଏ, ନାକ ଦୁଇ ପୁଣି ଯାଏ ବୁଜି ପରେ ବାସନା ବି ଢାଳିଦିଏ । ଗର୍ଜନ ଶୁଭଇ କୋଳାହଳ ମୟ ବାରୁଦର ଗନ୍ଧ ପାଶେ, ପତର ଝଡ଼ଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗୀ ଛାତୁ କୁହୁତାନ ଖେଦ…

Continue Reading
ବନମାଳୀ
ବନମାଳୀ

ବନମାଳୀ

ବାଇଶି ପାହାଚେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛ ବିବସ ହେଲାଣି ମନ... ବିଘ୍ନକୁ ତୁଟାଇ ବିରୋଧ ଏଡ଼ାଇ ବିଲାତୁ ଫେରୁଚି ଧନ... ବହୁଦିନୁ ସିଏ ବରାଦ କରିଛି ବନ୍ଧୁଜନ ସାଥେ ମିଶି... ବିବୁଧଙ୍କୁ ଭେଟି ବିବରଣୀ ଦେବ ବାଳୁତ କାଳରୁ ବସି... ବେଳାଭୂମି ଯାଇ…

Continue Reading
ସମୟ
ସମୟ

ସମୟ

କେବେ ହାତ ମୁଠାରେ କେବେ ବ‌ହୁ ଦୂରରେ କେବେ ନିଜ କଚଟିରେ ତ କେବେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ... କେବେ ପାପୁଲି ରେଖାରେ କେବେ ବ‌ହି ଖାତାରେ କେବେ କଲମ ସ୍ୟାହିରେ ତ କେବେ ଦୀପ ଶିଖାରେ... କେବେ ସାରସ ପତରେ କେବେ…

Continue Reading
Close Menu