ଆସ ପ୍ରଭୁ
ଆସ ପ୍ରଭୁ

ଆସ ପ୍ରଭୁ

ଆସ ପ୍ରଭୁ ବସ ମୋର ହୃଦ କନ୍ଦରେ
ଛାଡ଼ିବନି କେବେ ମୋତେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ,
ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମହାପ୍ରସାଦ
ସେ ମହାପ୍ରସାଦେ ମୋ ମନ ମୋଦ
ଭକତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରୀ-ପାଦ ଦ୍ଵନ୍ଦରେ ॥

ବୈନତେୟ ଠାରୁ ବଳି ଆସନ କାହିଁ
ତାମରସ ଠାରୁ ବଳି କୁସୁମ କାହିଁ,
ତୋଷେ ସରସ୍ଵତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର
କି ଦେଇ ପାରିବି ମୁଁ ନୁହେଁ ମୋର
ତୋଷି ପାରିବି କି ମୁହିଁ ଗୀତ ଛନ୍ଦରେ ॥

ମୃଦୁ ତଳପ ଯାହାର ନାଗ ଅନନ୍ତ
ନାଭି-କମଳରୁ ପଦ୍ମ-ଯୋନି ସମ୍ଭୁତ,
ନୟନ ବେନି ଯାର ରବି ଚନ୍ଦର
ବର୍ଣ୍ଣିବା ଶକତି କାହିଁ ବା ମୋର
ଶରଣ ମାଗେ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ॥

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu