ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ
ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ

ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ

ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ
ନୃତ୍ୟେ ଭୋଳ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ
କରାଳ ଲହରୀ ଭେରି
ହୃଦ ସାଗରେ ଖେଳେ ।
ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ ।

ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ
ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମନେ ଧରି ତୋଳେ
ଅଲୋଡ଼ା ସତ୍ତା ଅନ୍ୱେଷଣ
ସମୟ ପାଉଁଶଗଦା ତଳେ
ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ…

ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ
ମନ ହଜେ ଅନ୍ତରାଳେ,
ଗାଇ ପୁଲକର ଗୀତି
ମଗ୍ନ ହୁଏ ମୋହ ଛଳେ ।
ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ…

ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ
ମନ ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ଖେଳେ
କେବେ ଠିକ ବି ଭୁଲ କରେ
ହୃଦେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ର ବହ୍ନି ଜାଳେ
ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ…

ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ
ମଳୟ ସ୍ପର୍ଶିତ ଡାଳେ ଡାଳେ
ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟେ ରତ ଭବ ଜଳେ
ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ

ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ
ଅନାବନା ଶବ୍ଦ ମେଳେ
କବିତା ପସରା ଦିଅନ୍ତି ମେଲି
ନବପଲ୍ଲବ କବି ଦଳେ ।
ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ ।

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu