ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ଋତୁରେ
ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ଋତୁରେ

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ଋତୁରେ

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ଋତୁରେ,
ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋର ଥାଆନ୍ତା କି
ଡେଣା ଉଡ଼ନ୍ତି ମୁଁ ତୁମରି ସାଥିରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ଖରାରେ,
ଭାବୁଛି ଏ ମନ ଗପିବାକୁ ଖାଲି
ତୁମ ସାଥେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ବର୍ଷାରେ,
ମନ କହେ ଖାଲି ଭିଜିବାକୁ
ଆଜି କେବଳ ତୁମରି ସାଥିରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ଶୀତରେ,
ଯାଆନ୍ତି କି ବୁଲି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ
ତୁମ ସାଥେ ମୁଁ ଜାହାଜରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ପର୍ବରେ,
କହେ ମନ ମୋର ଝୁମିବାକୁ
ଆଜି ପାର୍ବଣରେ ତୁମରି ସାଥିରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ମେଘରେ,
ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ ଆଜି
ତୁମ ସାଥେ ନୀଳ ବାଦଲରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ପାଠରେ,
ପଢ଼ନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରେମର କବିତା
ତୁମ ସାଥେ ନଦୀର କୂଳରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ଫୁଲରେ,
ସଜାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ କେଶ ବିନ୍ୟାସକୁ
ଫୁଲର ସେ ସୁନ୍ଦରତାରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ଗୀତରେ,
ଭାବୁଛି ଏ ମନ ହୁଅନ୍ତା ନିମଗ୍ନ
ତୁମ ସାଥେ ସଙ୍ଗୀତ ସୁରରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ରାତିରେ,
ଶୁଣନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ତୁମ ମନ କଥା
ସାରା ରାତି ରହି ଅନିଦ୍ରାରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ଖାତାରେ,
ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଲେଖିବାକୁ
କିଛି କବିତା ତୁମରି ନାଁରେ;

ପ୍ରେମର ଏ ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶରେ,
ଆସିଯାଏ ତୁମ ମୁହଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ,
କଟିଯାଉ ଏ ଜୀବନ ତୁମରି ସାଥିରେ,
ତୁମେ ରହିଥାଅ ସଦା ମୋରି ସାଥିରେ,
ତୁମେ ରହିଥାଅ ସଦା ମୋରି ସାଥିରେ,
ତୁମେ ରହିଥାଅ ସଦା ମୋରି ସାଥିରେ….

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu