ଜୀବନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
ଜୀବନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର

ଜୀବନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର

ବଡ଼ି ଭୋର୍‌ରୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ଠାକୁର ଆଲାରାମ୍ ସାଜି ନିଦରୁ ଉଠାନ୍ତି, ବୟସକୁ ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଠେଲୁ ଠେଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ଅସ୍ତ ଏବଂ ଜଣେ ଉଦୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ... ଫୁଲ ତୋଳୁ…

Continue Reading
ହାଟ
ହାଟ

ହାଟ

ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଆରପାରି ସମାଜକୁ ପିଠିକରି, ହାଟ ଏଠି ଗହଳି, ଚହଳି ମୂଲଚାଲ୍, ବିକାକିଣା... ଭିନ୍ନ ଏକ ବାଘ ସହ ତମାମ୍ ସଲାସୁତୁରା ଭୋକ, ଲାଜ, ବିବେକର ସେ ଆଦିମ ଆବଶ୍ୟକତା'ର.... ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଆୟୁଷରେ ହାଟ ଆଖି ଲୁହେ, ମନ ବତରୁ…

Continue Reading
ଫୁଲ ପାଇଁ….
ଫୁଲ ପାଇଁ

ଫୁଲ ପାଇଁ….

ଫୁଲଟିର ପରିଚୟ କ'ଣ ତା'ର ବାସ୍ନା ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ....? କ'ଣ ଏତିକିରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଫୁଲମାନେ....!!! ଏ ସବୁର ପରିଧି ବାହାରେ କେହି କ'ଣ ଫୁଲର ମନ ପଢ଼ି ପାରେ..? ତା'ର ସେ ହସ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ ବାରିପାରେ ତା'ର…

Continue Reading
Close Menu