ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାରେ
ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାରେ

ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାରେ

ଜୀବନର କିଛି ପୃଷ୍ଠାର ପଛକୁ
ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତୁମକୁ ପାଏ
ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରେ
ତୁମସାଥେ ଚୁପ୍ ଚାପ ନଈକୂଳ ତୁଠରେ
ରାଗ ଅଭିମାନ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ଉପରେ
ଆଉ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଅ ମୋ ଛାତି ଚିବୁକରେ
ଢଳ ଢଳ ଲୋତକ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ କୁହ
ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବନି ତ ସମୟ ସୁଅରେ
ସେହି ଅମୂଲ୍ଯ ସମୟରେ ନିଜକୁ
ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି ସତରେ
ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲି
କେବଳ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ
ସେହି ଦିପ୍ତୀମନ୍ତ ପ୍ରେମ ନଈରେ
ଆଜି ସେହି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅବାସ୍ତବ ଗଳ୍ପରେ
ଆଉ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ଏ ମୋ ଆଖିରେ
ସେହି ଗୋଲାପୀ ଅଧରରେ ମୁକ୍ତାଝରା ହସ
ଦେଖାଯାଉଛି କେବଳ ଶୂନ୍‌ଶାନ୍ ନଗ୍ନପଥ
ଯେଉଁ ପଥରେ ତୁମର ପାଉଁଜି
ଶବ୍ଦ ବଜାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲ
ଆଜି ସେହି ପଥ ନିରବତା, ନିଶବ୍ଦ ନିର୍ବିକାର
ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାରେ ।।

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu