ଜଣେ ପ୍ରେମିକର ହାତ ଲେଖା କବିତା
ଜଣେ ପ୍ରେମିକର ହାତଲେଖା କବିତା

ଜଣେ ପ୍ରେମିକର ହାତ ଲେଖା କବିତା

ପଲକରେ ଲାଗିଥିଲା
ଜଳି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ପାଉଁଶ…

ଝାଡ଼ି ଦେଲା ଯିଏ ନିଜ ପଣତରେ, ସିଏ
ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଜଳିଥିଲା ରାତିସାରା, ସିଏ
ଏବଂ ଯିଏ ନିଆଁ ଲାଗେଇଥିଲା, ସିଏ
ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ,
ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଣେ ବୋଲି ଯଦି କୁହେ
କରିପାରିବ ବିଶ୍ୱାସ???

ଯାହା ତୁମେ ମାନିବାକୁ ବି ଅରାଜି
ସେମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜିଉଁଛି ଆଜି

ତୁମେ ପ୍ରେମ ପଢ଼ୁଛ,
ତେଣୁ ବୋଧେ ଶଙ୍କାରେ ଥିବ
ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିଛି,
ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ !!!

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu