ଉଠ ଉଠ ହେ ବୀର ପୁତ୍ର
ଉଠ ଉଠ ହେ ବୀର ପୁତ୍ର

ଉଠ ଉଠ ହେ ବୀର ପୁତ୍ର

ଆଜିର ସମାଜେ ଆଉ ସେ ମହକ ନାହିଁ,
ଭୁଲିଗଲେ ସବୁ ଆମ ଇତିହାସ
ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କାହିଁ ॥୧॥

ଉଠ ହେ ବୀର ପୁତ୍ର
ଧରି ଆସ୍ତ୍ର ତୁମର,
ମନୁଷ୍ୟତା ହିଜଗଲା
ଖୋଜି ବାହାର କର ॥୨॥

ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧେ ଲଢ଼ି
ବାଜି ଜୀବନ ଦେଲା ନାହିଁ,
ଏଇଠି ଗାଆଁଠୁ ସହର ସୁବୁଠି ରାଜନୀତି
ସମାଜ ସେବା ଆଉ ନାହିଁ ॥୩॥

ନାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ
କେବଳ ଅଛି ଏଇଠି ରହି,
ଲୁହ ଥାଇ ଶରୀରେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି
କେମିତି ପାରୁଛୁ ସହି ॥୪॥

ଉଠ ହେ ବୀର ପୁତ୍ର
ଧରି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମର,
ନ୍ୟାୟ ହଜିଗଲା
ଖୋଜି ବାହାର କର ॥୫॥

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu