ମୁଁ ନାରୀ
ମୁଁ ନାରୀ

ମୁଁ ନାରୀ

ଜନନୀ ଭଗିନୀ ମୁଁ
ଅବିରତ ବୁହା ଗଙ୍ଗା ମୁଁ
ବନରେ ରହି ବି ସୀତା ମୁଁ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡୀ ଦୁର୍ଗା ମୁଁ
ପେଟରେ ପାଳିବାବାଲା ମୁଁ
ବିନାଶକାରିଣୀ ବି ମୁଁ
ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହଁ ନାରୀ ମୁଁ ।।

ମୋତେ କ’ଣ ବା ଜାଳିବୁ ତୁ
ଜଳନ୍ତା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ମୁଁ ।।

ଅବଳା ନୁହେଁ ସବଳା ମୁଁ
ହଁ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ମୁଁ ।।

ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହଁ ନାରୀ ମୁଁ
ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ ବରଦାନ ମୁଁ ।।

– ସତ୍ୟବ୍ରତ ପରିଡ଼ା

Comments

comments

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ...

Leave a Reply

Close Menu