ଦଗାଦିଆ କାଳିଆ
ଦଗାଦିଆ କାଳିଆ

ଦଗାଦିଆ କାଳିଆ

ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ ତୁ ଜଗା କାଳିଆ, ଚଲେଇଲୁ କେତେ ବାଟ । ଖୋଜି ଖୋଜି ତତେ ନୟାନ୍ତ ହେଲିଣି, ଦେଖଉଛୁ ପୁଣି ଥାଟ ॥ ତତଲା ବାଲିରେ ପାଦ ପାଏ କଷ୍ଟ, ଝରେ ବିନ୍ଦୁ ବନ୍ଦୁ ସ୍ୱେଦ । ଅନାଥର ନାଥ…

Continue Reading
ପ୍ରଭୁ
ପ୍ରଭୁ

ପ୍ରଭୁ

ସୟନେ ସପନରେ ଜାଗରଣେ ପ୍ରଭୁ ଭଜି ତୁମ ନାଁ କାଳିଆ ସୁଖର ଦୁଃଖରେ ଅବାଟରେ ଗଲେ ହାତ ଧରିଥିବୁ ବନମାଳିଆ ସୁବାଟରେ ମତେ ଯିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦିଅ ମତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ଆଶିଷରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପର୍ବତ…

Continue Reading
ଭକତର ଡାକ
ଭକତର ଡାକ

ଭକତର ଡାକ

ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ବନ୍ଧା ଭକତର ଡୋରେ, ଜାଣେନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା କିଛି ଶରଣ ତୁମ ପୟରେ । ସଖା ବନ୍ଧୁ ମୋର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ତୁମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରାଣ ରଥର ସାରଥିଟେ…

Continue Reading
ସରବ୍ ଜାନି ମାଁ
ସରବ୍ ଜାନି ମାଁ

ସରବ୍ ଜାନି ମାଁ

ଧଏନ୍ ଗେ ମାଁ ସରବ୍ ଜାନି ଇ ସଂସାର୍ ତୋର ଲିଲା ଖେଲା ସକାଲୁଁ ଓଦେଁ ଧର୍ମ୍ ଦେବତା ଡୁବି ଯାଉଛେ ସଂଜର୍ ବେଲା । ସଭଁକେ ସାହା ଭରସା ଦେସୁ ଦୁଃଖେ କହେସୁ ରହିଥଁ ଭଲେ ପତନ୍ ତଲେ ରଖସୁଁ…

Continue Reading
ମିଛ କାଳିଆ
ମିଛ କାଳିଆ

ମିଛ କାଳିଆ

କହରେ କାଳିଆ, କାହିଁକି ବସିଛୁ, ମିଛଟାରେ ନୀଳାଚଳରେ ହେ । ରଜା, କାଳେ ତୋର ରାଜପଣ ଏବେ ଛନ୍ଦା ରାଜନୀତି କଳରେ ହେ । କହରେ କାଳିଆ.............. ଦାରୁ ହୋଇ ବାସିଥିବୁ ଦାରୁ ଦିଅଁ, ତୋ’ ନାମରେ ଚାଲିଥିବ ବ୍ୟବସାୟ (୨)…

Continue Reading
Close Menu